Biografija

Gimiau 1945 m. Kaune. 1963 m. baigiau Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, o 1968 m. – Vilniaus universitetą, įgydama fizikos (puslaidininkių fizikos) specialybę. Penkerius metus dirbau MA Puslaidininkių fizikos institute, o nuo 1973 m.  dirbau Vilniaus universitete, kuriame padariau nuoseklią profesinę karjerą nuo vyresniosios laborantės iki docentės.

1982 metais apgyniau pedagogikos mokslų kandidatės (dabar – socialinių mokslų daktarės) disertaciją. 1995 m. man buvo suteiktas docentės mokslinis vardas.

Dalyvavau daugelyje mokslinių konferencijų, stažavausi Norvegijoje, Švedijoje ir JAV. Turiu per 60 mokslinių ir daug kitokių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje. Esu kviečiama į tarptautinius ekspertų pasitarimus švietimo, šeimos bei lygių galimybių klausimais.

1994 – 1997 m. dirbau Vyriausybėje Valstybės konsultante moterų klausimais ir Vyriausybės patarėja šeimos ir moterų klausimais. Vadovavau Lietuvos moterų pažangos programos sukūrimui. 1997 – 2000 m. dirbau Jungtinių Tautų vystymo programos patarėja.

2000-2004 m. buvau išrinkta į LR Seimą. 2000 – 2001 m. dirbau Užsienio reikalų komitete, nuo 2001 iki kadencijos pabaigos dirbau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Nuo 2000 m. dirbau Šeimos ir vaiko reikalų komisijoje, o nuo 2001 m. iki kadencijos pabaigos ėjau šios komisijos pirmininkės pareigas. Vadovavau Vaiko gerovės valstybes politikos koncepcijos sukūrimui.

Nuo 2000 m. buvau Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje narė, o nuo 2001 m. iki kadencijos pabaigos vadovavau Lietuvos delegacijai, buvau Baltijos Asamblėjos prezidiumo narė. Per šį laikotarpį Lietuva pirmininkavo Baltijos Asamblėjoje du kartus, tuo metu (pusantrų metų) buvau Baltijos Asamblėjos pirmininke.

Nuo 2004 m. pabaigos tęsiau darbą Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros docente. 2004-2005 m. dirbau europarlamentaro Justo Paleckio biuro vadove. 2006-2008 m. dirbau Ministro Pirmininko patarėja. Buvau atsakinga už socialinės bei švietimo ir mokslo politikos klausimus.

2012 m. vėl išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą. Iki 2013 m. gruodžio mėn. pabaigos dirbau Socialinių reikalų ir darbo komitete, nuo 2014 m. dirbu Audito komitete. Nuo 2015-06-19 papildomai dirbu ir Europos reikalų komitete. Nuo kadencijos pradžios esu Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos narė. Esu Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkė ir Baltijos Asamblėjos (BA) viceprezidentė, 2015 m. rotacijos principu buvau BA prezidente.

Apdovanota Švedijos Karališkuoju Šiaurinės žvaigždės ordinu.

Aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje, kuri daugiausiai susijusi su lyčių lygybės klausimais. Buvau viena iš Moterų studijų centro kūrėjų ir pirmoji jo valdybos pirmininkė Vilniaus universitete. Buvau asociacijos Moterų informacijos centras steigimo iniciatorė ir pirmoji jos valdybos pirmininkė. Buvau Lietuvos Tarptautinių šeimos metų komiteto narė ir Lietuvos Pasirengimo IV Pasaulinei konferencijai moterų klausimais komiteto vicepirmininkė.

2009-2015 m. buvau Lietuvos Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja. Iki 2017 m. buvau Lietuvos socialdemokratų partijos Prezidiumo ir Tarybos narė, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos vicepirmininkė. Esu Lietuvos socialdemokratų partijos Tarybos narė, LSDP Vilniaus skyriaus Tarybos ir Prezidiumo narė.

Esu ištekėjusi nuo 1969 metų, turiu du vaikus ir tris anūkes. Vyras gydytojas, sūnus valstybės tarnautojas, duktė valdymo konsultavimo specialistė.

Vairuoju automobilį nuo 1967 m., puikiai moku dirbti su įvairiomis kompiuterių programomis, labai gerai moku anglų ir rusų kalbas, neblogai – lenkų.

Mėgstu auginti gėles, plaukioti bei grybauti.