Darbo veikla

Nuo 2012 m. lapkričio mėn. iki 2016 m. lapkričio ėjau Seimo narės pareigas.

Iki 2014-01-01 dirbau Socialinių reikalų ir darbo komitete, vėliau perėjau dirbti į Audito komitetą. Nuo 2015-06-19 pradėjau dirbti papildomai ir Europos reikalų komitete. Nuo kadencijos pradžios dalyvavau Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijoje kaip narė.

Daug darbo teko atlikti kaip Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narei, kadangi visi priimami teisės aktai būna ne tik apsvarstomi frakcijos posėdžių metu, tačiau tenka ir pasiruošti medžiagą prieš juos, aptarti konkrečius projektus, pateikti pasiūlymus, tam tikrų klausimų metu suteikti informaciją frakcijos nariams jei sritis yra man žinoma ar yra pateiktas mano projektas apginti poziciją paprašyti frakcijos narių palaikymo ir pan.

Labai didelę darbo laiko dalį sudarė veikla vadovaujant Seimo delegacijai Baltijos asamblėjojeBaltijos Asamblėja (BA) yra Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos parlamentų bendradarbiavimo tarptautinė organizacija įkurta vystyti  koordinuotą abipusį bendradarbiavimą įvairiose bendrų interesų srityse. Nuo 2012 m. iki 2015 m. ir 2016 BA Viceprezidentė, 2015 m. – BA Prezidentė.

Per 2012-2016 m. Seimo kadenciją iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio įregistravau 23 įstatymo projektus ir 33 argumentuotus pasiūlymus kitiems registruotiems įstatymų projektams.

Būdama moterų teisių ir lygių teisių šalininkė daug dėmesio kaip parlamentarė skiriau dirbdama tarpšakinėse veiklose buvau Moterų parlamentinės grupės pirmininko pavaduotoja, Parlamentinės grupės „Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis“ pirmininkė, taip pat Vaiko gerovės parlamentinės grupės, Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių parlamentinės grupės narė.

Vystant bendradarbiavimą su kitų šalių parlamentais kaip pirmininkė koordinavau Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupės veiklą. Taip pat buvau kitų tarpparlamentinių ryšių grupių nare, todėl neretai teko dalyvauti specialiuose renginiuose, konferencijose, atstovauti teikti siūlymus, skaityti pačios pasirengtus pranešimus ir pan.

Mano  kaip Seimo narės veiklą vainikavo bendravimas su rinkėjais iš kurių sėmiausi įkvėpimo, padėjau jiems rūpimais klausimais, kurie buvo susiję su mano kaip parlamentarės veiklos sritimi. Be to, dalyvavau ir ruošiausi pasisakymams viešuose renginiuose, radijuje, TV. Glaudžiai bendradarbiavau su nevyriausybininkais, mokslininkais, žurnalistais, kurie padėjo pasiekti veiklos tikslų ir įprasmino veiklą, padėjo nuolat tobulėti ir tinkamai eiti man rinkėjų patikėtas pareigas.

Iki išrenkant į Seimą buvau Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros docentė, kita, ankstesnė mano darbinė veikla detaliau aprašyta mano biografijoje.