Darbo veikla

Nuo 2012 m. lapkričio mėn. iki dabar einu Seimo narės pareigas.

Iki 2014-01-01 dirbau Socialinių reikalų ir darbo komitete, vėliau perėjau dirbti į Audito komitetą. Nuo 2015-06-19 pradėjau dirbti papildomai ir Europos reikalų komitete. Nuo kadencijos pradžios dalyvauju Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijoje kaip narė.

Daug darbo tenka atlikti kaip Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narei, kadangi visi priimami teisės aktai būna ne tik apsvarstomi frakcijos posėdžių metu, tačiau tenka ir pasiruošti medžiagą prieš juos, aptarti konkrečius projektus, pateikti pasiūlymus, tam tikrų klausimų metu suteikti informaciją frakcijos nariams jei sritis yra man žinoma ar yra pateiktas mano projektas apginti poziciją paprašyti frakcijos narių palaikymo ir pan.

Labai didelę darbo laiko dalį sudaro veikla vadovaujant Seimo delegacijai Baltijos asamblėjojeBaltijos Asamblėja (BA) yra Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos parlamentų bendradarbiavimo tarptautinė organizacija įkurta vystyti  koordinuotą abipusį bendradarbiavimą įvairiose bendrų interesų srityse. Nuo 2012 m. iki 2015 m. ir dabar BA Viceprezidentė, 2015 m. – BA Prezidentė.

Per 2012-2016 m. Seimo kadenciją iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio esu įregistravus 23 įstatymo projektus ir 33 argumentuotus pasiūlymus kitiems registruotiems įstatymų projektams.

Būdama moterų teisių ir lygių teisių šalininkė daug dėmesio kaip parlamentarė skiriu dirbdama tarpšakinėse veiklose esu Moterų parlamentinė grupės pirmininko pavaduotoja, Parlamentinė grupės „Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis“ pirmininkė, taip pat Vaiko gerovės parlamentinės grupės, Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių parlamentinės grupės.

Vystant bendradarbiavimą su kitų šalių parlamentais kaip pirmininkė koordinuoju Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupės veiklą. Taip pat esu kitų tarpparlamentinių ryšių grupių nare, todėl neretai tenka dalyvauti specialiuose renginiuose, konferencijose, atstovauti teikti siūlymus, skaityti pačios pasirengtus pranešimus ir pan. detalų sąrašą grupių, kurių nare esu galima rasti čia.

Mano  kaip Seimo narės veiklą vainikuoja bendravimas su rinkėjais iš kurių semiuosi įkvėpimo, padedu jiems rūpimais klausimais, kurie susiję su mano kaip parlamentarės veiklos sritimi. Be to, dalyvauju ir ruošiuosi pasisakymams viešuose renginiuose radijuje, TV. Glaudžiai bendradarbiauju su nevyriausybininkais, mokslininkais, žurnalistais, kurie padeda pasiekti veiklos tikslų ir įprasmina veiklą, padeda nuolat tobulėti ir tinkamai eiti man rinkėjų patikėtas pareigas.

Iki išrenkant į Seimą buvau Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros docentė, kita, ankstesnė mano darbinė veikla detaliau aprašyta mano biografijoje.