JT Konvencija dėl moterų visų formų diskriminacijos panaikinimo

JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto išvados.

Seimo narės dr. Giedrės Purvaneckienės įžanginis žodis, spaudos konferencijoje Seime 2014-08-27.
/2014 m. liepos 9 d. Lietuva gynė savo 5 ataskaitą apie JT Konvencijos dėl moterų visų formų diskriminacijos panaikinimo. (3-4 ataskaitos buvo gintos 2008 m.), ši ataskaita apima laikotarpį nuo 2008 m.
Komitetas pažymėjo Lietuvos pasiekimus per šį laikotarpį, o taip pat išreiškė susirūpinimą lygybės padėtimi daugelyje sričių ir pateikė rekomendacijas, kaip reiktų patobulinti Seimo bei Vyriausybės veiklą šiose srityse.
Lietuva buvo pagirta už Smurto artimoje įstatymo bei įvairių pataisų kovos su smurtu srityje priėmimą, įvairių tarnybų bei programų lygių galimybių skatinimui, o taip pat smurto prevencijai buvimą bei prisijungimą prie įvairių konvencijų ar papildomų protokolų ar jų ratifikavimą. Tai reiškia, kad Lietuva buvo pagirta už formalius dalykus, tačiau nebuvo paminėtas nė vienas padėties pagerėjimo rodiklis.
Komitetas labai aiškiai pastebėjo (nors to tiesiogiai neišreiškė), kad Lietuvoje moterų ir vyrų lygybė yra daugiau fasadinė, o praktikoje daugelis mechanizmų veikia silpnai. Pavyzdžiui, Lietuva buvo pagirta už lygių galimybių skyriaus Socialinės apsaugos ministerijoje bei Valstybinės Moterų ir vyrų lygių galimybių programos buvimą, tačiau komitetas išreiškė susirūpinimą dėl mažo darbuotojų skaičiaus bei nepakankamo Moterų ir vyrų lygių galimybių finansavimo. Buvo pastebėta, kad jau senokai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba veikia neefektyviai ir daugiau kaip pusė metų nepaskiriamas Lygių galimybių kontrolierius. (čia norėčiau pasakyti savo nuomonę – kodėl. Tiek konservatoriams, tiek populistams neįtinka siūlomi kandidatai, nes jie iš tikrųjų dirbtų, jiems reikia tokio kandidato, kad tarnyba būtų, bet nedirbtų.)
Komitetas rekomendavo neatidėliotinai susilaikyti nuo ribojančio šeimos apibrėžimo (t.y. Konstitucijos 38 str. pataisų) priėmimo, o taip pat nuo įstatymo, uždraudžiančio abortus, priėmimo. Komisija rekomendavo priimti Reprodukcinės sveikatos įstatymą. Čia turiu pasakyti, kad toks įstatymo projektas yra Seimo narių grupės parengtas ir užregistruotas, tačiau kol kas nepateikiamas svarstymui.
Komitetas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl mažo Konvencijos žinomumo Lietuvoje ir menko jos panaudojimo; taip pat kad įstatymuose nėra aiškiai apibrėžta lyčių lygybė ir diskriminacija, pabrėždamas, kad neutralumas lyčių atžvilgiu toli gražu nėra lyčių lygybė; kad moterys nėra apsaugotos nuo daugialypės diskriminacijos, pvz., dėl lyties, ir amžiaus, lyties ir negailos; kad lygybės programos nepasiekia kaimo moterų; kad labai tvirtai įsivirtinę stereotipai, kurie daugelyje šalių jau labai susilpnėję.
Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad komitetas pateikė daug rekomendacijų dėl kovos su prostitucija ir prekyba žmonėmis. Tas rekomendacijas bus labai sunku įgyvendinti, kadangi 2012 m. konservatorių vyriausybė praktiškai sunaikino kovos su prekyba žmonėmis sistemą. Buvo panaikintas specialus skyrius, sumažintas finansavimas, nebetęsiama kovos su prekyba žmonėmis valstybinė programa. Vietoj to nepilno puslapio programa įtraukta į bendrą kovos su organizuotu nusikalstamumu programą. Ir kaip pasityčiojimas iš įvairiausių tarptautinių konferencijų rezoliucijų, „nepriklausomas pranešėjas“ prekybos žmonėmis klausimais buvo paskirtas pačioje Vidaus reikalų ministerijoje.
Prieš perduodama žodį kitoms kalbėtojoms noriu išreikšti viltį, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių programa bus tobulinama komiteto rekomendacijų pagrindu ir kad į šias rekomendacijas rimtai pažiūrės ir Seimas, ir LR Vyriausybė.