Kam mielas V. Putinas Lietuvoje?

Rusijos agresija Ukrainoje buvo aptarta 2014 m. birželio 17 d. Stokholme, kur pirmą kartą susirinko penkių Šiaurės, keturių Vyšegrado (Lenkijos, Vengrijos, Čekijos ir Slovakijos) ir trijų Baltijos valstybių parlamentarai.

Parlamentinio susitikimo pagrindinė tema buvo „Demokratija, saugumas ir stabilumas Europoje – dabartiniai iššūkiai“.

Susitikimą inicijavo Šiaurės Tarybos prezidiumas, Baltijos šalims atstovavo Baltijos Asamblėjos prezidiumas. Dalyviai išreiškė paramą Ukrainai ir nuomonę, jog būtina reaguoti į pastaruosius Rusijos Federacijos veiksmus Ukrainoje, ir susitarė ateityje palaikyti dialogą tarp Šiaurės, Baltijos ir Vyšegrado šalių parlamentarų.

Pasitarimas buvo labai įdomus, buvo aptartos skirtingos įvairių šalių patirtys santykiuose su Rusija. Tačiau šį kartą norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą – slovakų parlamento nario Frantisek Sebej išsakytas mintis apie tai, kad pasikeitė Vladimiro Putino taktika santykiuose su Europos šalimis bei JAV.

Europos Sąjungą ir JAV V. Putinas įvardija „priešais“, bet kalba ne apie karinius priešus, o apie tai, kad ES ir JAV kelia pavojų Rusijos tradicinėms vertybėms, ypač šeimos, nacionalinėms bei religinėms vertybėms, demoralizuoja jaunimą.

Iš tikrųjų V. Putinas kovoja su demokratiniais institutais ir liberaliomis vertybėmis. Tą jis daro remdamas (ir finansiškai) nacistines ar radikalias partijas bei nacistines ar radikalias interneto svetaines įvairiose šalyse. O kai Marine Le Pen lankėsi Maskvoje, ją Kremliuje sutiko pagal valstybės vadovo protokolą.

Žinoma, ir dešinieji radikalai nelieka V. Putinui skolingi, vieni pateisina jo režimo agresiją Kryme, kiti giria ir sveikina homofobiškus įstatymus.

Paprasčiausiai Lietuvoje nėra kairiųjų radikalų, politinis spektras čia praktiškai prasideda (ar baigiasi) centro kaire. Tačiau tik vienas kitas politologas ar apžvalgininkas prabyla apie V. Putino sąsajas su dešiniaisiais radikalais, kurių apstu ir Vakaruose, ir Lietuvoje.
Giedrė Purvaneckienė

Jeigu žinoma, kad kitose šalyse V. Putino režimas remia fašistuojančius radikalus, būtų labai įdomu sužinoti, ką gi šis režimas remia Lietuvoje. Ir iš kitos pusės, kas finansuoja mūsų dešiniuosius radikalus? Ar čia nėra jokių sąsajų? Ir kas galėtų paneigti, kad kokio nors lietuviškojo radikalo viešųjų ryšių patarėjus iš kokios nors demokratinės šalies iš tikrųjų finansuoja Rusija?

Lietuvoje vis dar įprasta Rusiją bei jos vadovų politiką sieti su komunistais, socialistais, žodžiu, bet kokia kaire. Vis bandoma ieškoti kokių nors kairiųjų radikalų, o kai jų nerandama, minimas vienas italas komunistas, balotiravęsis į Europos Parlamentą Latvijoje…

Paprasčiausiai Lietuvoje nėra kairiųjų radikalų, politinis spektras čia praktiškai prasideda (ar baigiasi) centro kaire. Tačiau tik vienas kitas politologas ar apžvalgininkas prabyla apie V. Putino sąsajas su dešiniaisiais radikalais, kurių apstu ir Vakaruose, ir Lietuvoje. Ir čia aš nuoširdžiai klausiu – kodėl?