Moterys rinkimų į Europos parlamentą sąrašuose – 2014

Artėjant rinkimams į Europos parlamentą, įdomu panagrinėti, kaip Lietuvos politinės partijos savo sąrašuose išdėstė moteris ir vyrus. Panagrinėsime, kiek kiekviename sąraše moterų, kaip jos išdėstytos, kiek jų yra pirmuosiuose dešimtukuose ir (ar yra) penketukuose. Pastarasis rodiklis labai svarbus. Jis parodo, ar partijos rimtai žiūri į moteris kandidates. (Iš ankstesnių rinkimų žinome, kad paprastai realius šansus būti išrinktais į EP turi tik pirmojo penketuko atstovai).
Kokias išvadas galime padaryti, pažvelgę į partijų sąrašus?

Net keturios partijos į pirmąjį penketuką neįrašė nė vienos moters: Liberalų sąjūdis, Tautininkų sąjunga, Liberalų ir centro sąjunga ir Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tvarka ir teisingumas, Liberalų ir centro sąjunga bei Valstiečių ir žaliųjų sąjunga tik po vieną moterį įrašė į pirmuosius dešimtukus. Pati atšiauriausia moterų atžvilgiu partija – Valstiečių ir žaliųjų. Aukščiausia moters užimama vieta – 9-ta. Nedaug skiriasi ir Tautininkų sąjunga (8-ta), Liberalų ir centro sąjunga (7-ta) bei Liberalų sąjūdis (6-ta). Šias partijas reiktų laikyti mažiausiai palankiomis moterimis, todėl ir moterims nereiktų būti joms palankiomis.

Iš likusių partijų palankumu moterims išsiskiria trys – Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija, Lietuvos žaliųjų partija ir Lietuvos socialdemokratų partija. Jų sąrašuose moterų daugiausia. LLRA ir RA koalicijos bei žaliųjų sąrašuose – vienodas moterų ir vyrų skaičius. Socialdemokratų sąraše – moterų keturi penktadaliai ir tolygus pasiskirstymas sąraše. Šie trys sąrašai suteikia panašius šansus moterims.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sąrašas pagal moterų išsidėstymą sąrašo priekyje taip pat nenusileidžia aukščiau minėtiems trims sąrašams, tik bendras moterų skaičius sąraše menkas – tik 4. Darbo partija ir partija Tvarka ir teisingumas pagal moterų išsidėstymą sąrašuose būtų arčiau nepalankiųjų moterims grupės.

Pažymėtina, kad nė viena partija neįrašė moters į sąrašo lyderius, tik trys partijos įrašė moteris į antrąsias sąrašo vietas – TS-LKD, LLRA ir RA koalicija bei LSDP.

Dėmesį atkreipia Lietuvos žaliųjų partijos sąrašas. Įdomu, kas daugiau nusvėrė palankumą moterims? Ar tas faktas kad labai dažnai naujai susikūrusių partijų (dar nespėjusių struktūruotis) sąrašuose būna daug moterų? Panašiai buvo ir Darbo partijoje. Laikui bėgant, jų mažėjo. Iš kitos pusės, dažniausiai žaliosios partijos būna kairesnės už socialdemokratus, dar labiau kreipia dėmesį į lyčių lygybės bei žmogaus teisių klausimus. Jei šis sąrašas būtų tokios tendencijos pranašas, reiktų sveikinti naujos europinio tipo partijos atsiradimą. O jei tai pirmasis variantas, tuomet greit turėsime dar vieną populistinę struktūruotą partiją, ir moterys iš jos sąrašų pradės nykti…

Lietuvos socialdemokratų partija, turėdama lyčių kvotas, visada buvo lydere, lyginant moterų išsidėstymą sąrašuose. Dabar atsiranda partijų, kurios sparčiai vejasi. Ar ne laikas LSDP įsivesti 50:50 lyčių kvotą ir „užtrauktuko“ principą rinkimų sąrašuose, kaip įprasta daugumoje socialdemokratų partijų?

O baigiant norėtųsi priminti vieną dalyką – kiek bus išrinkta moterų, priklauso nuo rinkėjų reitingavimo. Todėl, mielosios moterys, reitinguokime moteris.