NVO

Pilietiškumas man suprantamas kaip naudojimasis teisėmis ir pareigomis, kurios yra susijusios su buvimu Europos, Lietuvos, Vilniaus ar kito miesto, politinės partijos, nevyriausybinės organizacijos ar kito susivienijimo nariu.

Pilietiškumas tai įsipareigojimas ne tik prisiimti tam tikras teises ir pareigas apibrėžtas tam tikrais įstatymais ar teisės aktais, kultūra, tačiau jis reiškia prisiimti netgi daugiau atsakomybės, nei tą įpareigoja įstatymai, kultūra., pvz.: jei įstatymai neįpareigoja protestuoti piliečių prieš valdžią kai ją netenkina sprendimai, tai pilietiškas žmogus vis tiek dalyvaus proteste siekdamas, kad sprendimai būtų keičiami piliečių labui.

Politikų pareiga stiprinti piliečių aktyvumą ir nevyriausybines organizacijas, kurios yra tikriausia pilietiškumo išraiška. Džiaugiuosi, kad galiu savo veikloje sėkmingai bendradarbiauju su visuomenininkais. Jų dėka galiu sėkmingiau įgyvendinti savo iniciatyvas, pasitarti, padėti jiems visuomeniniais pagrindais ir pan.

Todėl noriu padėkoti, o kartu ir įvardinti organizacijas, su kuriomis vienaip ar kitaip tenka bendradarbiauti visuomeniniais tikslais:

Kauno moterų užimtumo ir informacijos centras

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

Lietuvos universitetų moterų asociacija

Asociacija „In corpore“

Fondas „Frida“

Kauno apskrities moterų krizių centras

Bendruomenių kaitos centras

CARITAS

Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Koalicija ,,Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės“

Lietuvos žmogaus teisių centras

Moterų informacijos centras

Socialinių inovacijų fondas

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija

Tolerantiško jaunimo asociacija

VšĮ Įvairovės ir edukacijos namai

VšĮ Lygių galimybių plėtros centras

Žmogaus teisių organizacijų koalicija