Ši savaitė demokratinėje Europoje ir (kokioje?) Lietuvoje

Lapkričio 25 d. mūsų Seimas įpylė geroką samtelį deguto į Europos demokratijos medaus statinę.

Visų pirma, nubalsavo prieš antrą kandidatę, teikiamą į Lygių galimybių kontrolieriaus poziciją, išreikšdamas savo diskriminacinę poziciją. Ir kodėl?

Vieniems nepatiko, kad prisistatymo metu, atsakydama į klausimus, pretendentė pasakė, kad ji už gėjų partnerystės įstatyminį įteisinimą. Kitiems nepatiko, kad būdama advokatė, gynė nusikaltėlius. Tretiems balsuoti „už“ sukliudė paskelbtas gandas, jog pretendentė yra neva lesbietė.

Kaip tai atrodo? Ogi paprasčiausiai – noras diskriminuoti, persekioti. Dėl pažiūrų. Dėl lytinės orientacijos. Nesvarbu, kad gandas. Bet vien įtarimų užteko, kad žmogus negautų darbo. Kažkodėl prisimenu tuos, kurie tvirtina, kad neturi nieko prieš gėjus, tik tegul jie „nesidemonstruoja“. Nėra ko protestuoti, nes niekas jų nediskriminuoja.

Taigi, prašau, chrestomatinis įrodymas – Seimas diskriminuoja, nepriimdamas į darbą, vien dėl menamos kitokios lytinės orientacijos.

Kitas Seimo juodas darbelis – jau kelintą kartą neleisti Marijai Aušrinei Pavilionienei pristatyti Švietimo įstatymo pataisos apie privalomą lytinį ugdymą. Normaliam žmogui sunkiai suprantamas dalykas. Juk jeigu dauguma nusiteikusi prieš tokią pataisą, per pateikimą nubalsuos „prieš“ ir atmes ją. Labai paprasta procedūra. Bet ne. Noras pažeminti (nes profesorė, o ne koks nevykęs mokslininkas?), parodyti valdžią, neleisti kalbėti paima viršų, ir jau kelintą kartą šios pataisos pateikimas išimamas iš darbotvarkės. Kažkaip nekvepia demokratija.

Bet yra ir gerų naujienų demokratėjančioje Europoje. Pati svarbiausia naujiena – lapkričio 26 d. Vokietijos valdantieji nutarė, kad nuo 2016 m. įvedamos 30 proc. moterų kvotos didžiausių bendrovių stebėtojų tarybose. Angela Merkel pasakė: „Tas nuspręsta, ir taip bus. Mes negalime išsiversti be moterų gebėjimų.“ Tai va.

Bet tai ne vienintelė gera naujiena – lapkričio 25 d. Airijos Teisingumo ir lygybės ministrė pranešė, kad Vyriausybė teikia įstatymą, pagal kurį prostitucijos pirkimas kriminalizuojamas, o vertimasis prostitucija dekriminalizuojamas. Kadangi dauguma partijų šiuo klausimu sutaria, įstatymas turėtų būti priimtas greitu laiku.

Prisiminus, kad prostitucijos klientus kriminalizuojantis įstatymas Šiaurės Airijoje priimtas šių metų spalio 20 d. ir įsigalios nuo Naujųjų metų, galima tikėtis, kad greitu laiku iš visos salos bus išvyti prekeiviai žmonėmis.

Taigi pasižiūri į Europą ir matai demokratėjančią visuomenę, pasižiūri į Lietuvą, o čia – atvirkščiai. O kas bus, jei Europa ir toliau eis demokratėjimo keliu, o mes – atgal?

http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=66525666#ixzz3KNWNW9US