Sveikinimas su Valstybės atkūrimo diena Nemenčinėje

Vasario 16 d., mums socialdemokratams, ypatingai svarbi diena, nors dešinieji ir stengiasi šią dieną, kaip ir visas svarbias valstybės datas, nusavinti. Turime prisiminti, kad dešiniųjų išgirtasis A.Smetona Lietuvos Taryboje propagavo konstitucinės monarchijos idėją. Ir kad Taryba net buvo pritarusi šiai idėjai. Tačiau po tokio nutarimo iš Tarybos išėjo socialdemokratai S.Kairys ir M.Biržiška, valstietis liaudininkas J.Vileišis ir nepartinis S.Narutavičius.

Tarybai pasijutus nepatogiai, kad neatstovauja visų nepriklausomybės siekiančių jėgų, P.Klimas ėmėsi „taikos balandžio“ vaidmens, ir įkalbėjo 4 išėjusius Tarybos narius grįžti. Jie sutiko tik su sąlyga, kad bus priimtas jų parašytas Nepriklausomybės akto tekstas. Galų gale visi Lietuvos Tarybos nariai pasirašė šį aktą, kurio autoriais buvo S.Kairys (visų pirma), M.Biržiška, J.Vileišis ir P.Narutavičius. Todėl po ilgų peripetijų Lietuvos valstybė buvo atkurta kaip demokratinė respublika, o ne konstitucinė monarchija su karaliumi išrinktu Vokietijos hercogu Wilhelm von Urach.

Dar daugiau, labai trumpame Nepriklausomybės akto tekste užkoduota demokratijos forma – parlamentinė demokratija, pasakant „Valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo nustatyti kuo greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas“. Taigi, čia buvo sudėti ir rinkimų principai: „visų gyventojų išrinktas“ – reiškia ir moterų ir vyrų, visų luomų, visų tautybių ir t.t., t.y. kad Lietuvos gyventojams dalyvauti rinkimuose nebus taikomi jokie apribojimai.

Taigi, už mūsų demokratinę respubliką visų pirma turime būti dėkingi kairiesiems.

Su švente!

Vasario 16 d. šventės minėjimas Nemenčinėje

Vasario 16 d. šventės minėjimas Nemenčinėje